Důležité kontakty
 

Záchranná služba    155


Lékařská služba první pomoci v nemocnici v Břeclavi: tel.: 519 315 266

Všední dny: 17 - 22 hodin

Soboty, neděle, svátky: 8 - 20 hodin


Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2 www.tis-cz.cz,
V případě podezření na otravu dítěte léky, chemikáliemi, rostlinami volejte nepřetržitou službu tel.: 224 919 293,  224 915 402. Nutno nahlásit jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu. 


Mykologická poradna -  Karmelitská 14, Praha 2, tel.: 257 530 842


Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady - Klinika anesteziologie a resuscitace FN 1.LF UK, tel.: 224 963 355


Při problémech s drogami - středisko DROP-IN, tel.: 222 221 431